خانه / اخبار / اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

موضوعی که قرآن به طور جزئی از آن سخن می گوید

در بیشتر موارد قرآن به شکل کلی سخن می گوید اما عجیب است که همین قرآن نسبت عفت و رابطه زن و مرد بسیار جزئی شده و با حساسیت خاصی جزئیات را بیان کرده است. در بیشتر موارد قرآن به شکل کلی سخن می گوید اما عجیب است که همین ...

ادامه نوشته »